Konzultační třídní schůzky Vratimov 11. 1. 2022 15:00 - 17:00; Horní Datyně 13. 1. 2022 15:00-17:00

 • 1. stupeň - od 15:00 do 17:00
 • 2. stupeň - od 15:00 do 17:00
Konzultační třídní schůzky
Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů  
Vzdělávání v novém školním roce  

Vážení rodiče,

 

vítejte v novém školním roce. Přestože jsme si jistě všichni přáli, aby se vše co nejdříve vrátilo do starých kolejí, některá opatření v souvislosti s pandemií se projeví i v tomto školním roce. S Vaší pomocí jistě vše zvládneme. Pokyny upřesňující pobyt ve škole vycházejí z manuálů MŠMT ČR.

 

Činnost zahájíme v plném rozsahu a již nebudeme požadovat prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena ani žádná omezení počtu žáků ve třídách ani ve školní družině.

Pokud by se však objevil v tzv. semaforu 2. stupeň pohotovosti, povinnost nošení roušek bude ve společných prostorách škol opět zavedena.

 

Vstup do školy mají výhradně žáci, pobyt zákonných zástupců a ostatních osob je omezen na dobu nezbytně nutnou k vyřízení svých záležitostí. Respektujte prosím zákaz vstupu do školy žákům a osobám s příznaky infekčního onemocnění.

 

Po příchodu do školy si každý žák důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole.

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že zajistí „oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistí pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Škola má pro tento případ určenu místnost.

 

Škola však nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění. V případě, že příznaky jsou u žáka patrné, škola kontaktuje zákonné zástupce. Stejně tak Vy, jako zákonní zástupci, jste povinni školu o této skutečnosti ihned informovat. Můžete využívat telefony, e-maily, nebo Bakaláře. O dalším postupu rozhoduje praktický lékař.

 

Distanční vzdělávání budeme poskytovat pouze tehdy, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením Ministerstva zdravotnictví) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

 

Odkazy Ministerstva školství a zdravotnictví

- Manuál k provozu

- Mimořádné opatření 01

- Mimořádné opatření 02

- Mimořádné opatření 03

- Stupně pohotovosti

Školní rok 2020/2021  
  Výuka Školní družina

1. 9.

úterý

 • 1. ročník: 7:55 - 8:25
 • I. stupeň: 7:55 - 8:45
 • II. stupeň: 7:55 - 9:00
 • Obědy nejsou
 • Ranní: 6::30 - 7:30
 • Odpolední: 8:45 - 12:00

2. 9.

středa

Třídní učitelé ve třídách.

Ukončení: - ke změně ukončení výuky došlo z důvodu podmínek stravování:

 • 1. A: 10:40
 • 1. B: 11:00
 • 1. C: 10:30 (Horní Datyně)
 • 2. A: 11:20
 • 2. B: 11:30
 • 3. A: 11:40
 • 3. B: 11:50
 • 3. C: 11:25 (Horní Datyně)
 • 4. A: 12:00
 • 4. B: 12:10
 • 4. C: 12:20 (Horní Datyně)
 • 5. A: 12:20
 • 5. B: 12:30
 • 6. A: 12:40
 • 6. B: 12:50
 • 7. A: 13:00
 • 7. B: 13:10
 • 8. A: 13:20
 • 8. B: 13:30
 • 9. A: 13:40
 • 9. B: 13:50
 •  Ranní: 6::30 - 7:30
 • Odpolední: 10:40 - 15:30

3. 9. 

čtvrtek

Třídní učitelé ve třídách.

Ukončení: - ke změně ukončení výuky došlo z důvodu podmínek stravování:

 • 1. A: 10:40
 • 1. B: 11:00
 • 1. C: 10:30 (Horní Datyně)
 • 2. A: 11:20
 • 2. B: 11:30
 • 3. A: 11:40
 • 3. B: 11:50
 • 3. C: 11:25 (Horní Datyně)
 • 4. A: 12:00
 • 4. B: 12:10
 • 4. C: 12:20 (Horní Datyně)
 • 5. A: 12:20
 • 5. B: 12:30
 • 6. A: 12:40
 • 6. B: 12:50
 • 7. A: 13:00
 • 7. B: 13:10
 • 8. A: 13:20
 • 8. B: 13:30
 • 9. A: 13:40
 • 9. B: 13:50
 •  Ranní: 6::30 - 7:30
 • Odpolední: 10:40 - 15:30

4. 9. 

pátek

Výuka probíhá dle rozvrhu.

Ukončení: - ke změně ukončení výuky došlo z důvodu podmínek stravování:

 • 1. A: 10:40
 • 1. B: 11:00
 • 1. C: 10:30 (Horní Datyně)
 • 2. A: 11:20
 • 2. B: 11:30
 • 3. A: 11:40
 • 3. B: 11:50
 • 3. C: 11:25 (Horní Datyně)
 • 4. A: 12:00
 • 4. B: 12:10
 • 4. C: 12:20 (Horní Datyně)
 • 5. A: 12:20
 • 5. B: 12:30
 • 6. A: 12:40
 • 6. B: 12:50
 • 7. A: 13:00
 • 7. B: 13:10
 • 8. A: 13:20
 • 8. B: 13:30
 • 9. A: 13:40
 • 9. B: 13:50
 • Ranní: 6::30 - 7:30
 • Odpolední: 10:40 - 15:30

 


 • odkaz Schránka důvěry
 • odkaz Online žákovská
 • odkaz Školní družina
 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • Platby pro rodiče: 1142002006/2700
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Online žákovská

  Elektronická žákovská knížka

   

 • SmartClass

 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>