Zpět
Šablony - Datyňská, Vratimov

 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Probíhá doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a napomáhá upevnit jejich zvyk provádět samostatnou  přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.

 Ve škole pracuje školní asistent, který je personální podporou v ZŠ a  zlepšuje kvalitu vzdělávání a  výsledků žáků v klíčových kompetencích

 Vznikly čtenářské kluby pro žáky ZŠ mají formu volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových    kompetencí. Projekt budeme realizovat  od 1.9.2017 do 31.8.2019.

 

Mgr. Darja Kuchařová, ředitelka ZŠ


Poslední změna: 08.02.2018 - 07:59
 • Informace o škole
  • IČO: 47861665
  • č. ú.: 1684240359/0800
  • e-mail: info@zsvratimov.cz
  • tel.: 596 732 002
  • datová schránka: v9f2gst
  • Základní škola VratimovDatyňská 690, 73932, Vratimov
 • Kalendář akcí

  Informace pro školáky a jejich rodiče

  Dale
 • Školní časopis

  Online školní časopis

  Dale
 • Poslední příspěvky
 • Odkazy

  Projekty školy
  >>>>>>>>>>>>